Vrijwilligers speeltuin Pascal

Vrijwilligerswerk is geen erebaan, het is werk dat maatschappelijk gewenst is en waarvoor minimale financiële middelen beschikbaar zijn. Speeltuin Pascal wil op de eerste plaats een speeltuin zijn waar kinderen op vele manieren (veilig) kunnen spelen. Mensen die dit belangrijk vinden dragen bij aan de speeltuin.

Vrijwilligers die regelmatig werkzaamheden uit voeren voor de speeltuin moeten in het bezit zijn van een zogenaamde VOG (Verklaring Omtrent Gerdrag). De aanvraag van deze verklaring wordt verzorgd door de speeltuin.

Bestuursvrijwilligers:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene leden/specialismen
– Onderhoud
– Medewerkers
– Activiteiten
– Sport/bewegen
– PR/Website
– Ledenadministratie
– Sponsoring

Vrijwilligersgroepen/commissies:
– Toezicht (leiding)
– Onderhoud (leiding)
– Activiteiten (leiding)
– Sport (leiding)
– Werkdagen (leiding)

De speeltuin kan haar werkzaamheden uitvoeren omdat er vele vrijwilligers zijn die de handen uit de mouwen willen steken. In de speeltuin zijn verschillende “soorten” vrijwilligers actief.

– Vrijwilligers die zich beschikbaar stellen omdat zij de speeltuin belangrijk vinden,
– Vrijwilligers die vanuit hun uitkering de opdracht hebben om zich maatschappelijk nuttig te maken en kiezen om dit te doen bij speeltuin Pascal,
– En leerlingen van diverse opleidingen die op basis van hun opleiding kiezen voor werkervaring bij speeltuin Pascal.
Speeltuin Pascal streeft naar continuïteit van haar organisatie. We zoeken vrijwilligers die regelmatig (1x per week, maand) een bijdrage willen leveren. Maar ook mensen die eenmalig een vrijwillige bijdrage willen leveren zijn van harte welkom.
De speeltuin biedt ook vrijwilligerswerk aan mensen met een (arbeids)beperking. Mensen worden ingezet op basis van hun mogelijkheden.

Iedereen is van harte welkom om vanuit welke positie dan ook een bijdrage te leveren aan de speeltuin. Vrijwilligers zijn gelijk aan elkaar, iedereen die een bijdrage levert aan de speeltuin, kan/mag ook meepraten over alle zaken die spelen in de speeltuin.
Maar………., als er vragen/klachten/opmerkingen zijn dan is het noodzakelijk dat deze worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur zal luisteren en op grond van het gehoorde stappen ondernemen.

De intentie van vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is altijd onbetaald werk.
Vrijwilligers worden gevraagd om zich in te zetten voor handelingen zoals toezicht, het organiseren van activiteiten, het onderhoud van de speeltuin en het speeltuingebouw, de website, enz.. De verwachting vanuit het bestuur met betrekking tot vrijwilligers is dat zij bereid zijn om bij te springen daar waar nodig. Noodzakelijk is dat men beschikt over werkkleding zodat iemand ook eens vies kan worden.
Welke zaken zijn voor vrijwilligers geregeld?
Vrijwilligers kunnen koffie en/of thee om niet gebruiken in de speeltuin op het moment dat zij dienst hebben. Daarna/voor betaald een vrijwilliger de koffie en/of thee.
Vrijwilligers mogen 1 of 2 frisjes nemen per dagdeel (ochtend, middag, avond). Gebruik met mate. Het gebruik van frisdrank moet worden bijgehouden op de daarvoor aangeleverde weeklijsten.
Vrijwilligers mogen 1xmaal in het jaar (nadat zij minimaal een ½ jaar zich ingespannen hebben in het belang van de speeltuin) de grote zaal gebruiken tegen een gereduceerd tarief.
Vrijwilligerswerk is onbetaald werk
Het bestuur heeft het recht om in voorkomende gevallen vrijwilligers een (on)kostenvergoeding te betalen. Er zijn taken/functies waar met moeite geschikte mensen voor te vinden zijn of werkzaamheden die dermate afwijkend zijn dat dit vraagt om aanvullende maatregelen.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding, van 10.00 tot 17.00, op door de weekse dagen ligt bij Crustia Kock-Nava.

De leiding buiten deze tijden ligt bij vrijwilligers waarmee door de speeltuin afspraken zijn gemaakt. Het speeltuinbestuur maakt in deze afspraken met individuele vrijwilligers.

Bij afwezigheid van de verantwoordelijke medewerkers (Crusita) en de vrijwilligers die zijn gevraagd, afspraken hebben gemaakt met het bestuur valt de verantwoordelijkheid vanzelf naar een bestuurslid of de aangewezen persoon door het bestuur (ter vervanging van de vaste kracht of vrijwilligers). Mensen die hiervoor niet gevraagd zijn kunnen niet de leiding nemen.

Functie toezicht
De functie toezicht is belangrijk omdat tijdens het bezoek van de speeltuin toegezien op het gedrag van kinderen en ouders.
– Zorg dragen dat de verkoop van snoep, fruit en dranken correct verloopt,
– Het tegengaan van de vervuiling van de speeltuin, kinderen en ouders aanspreken op het correct weggooien van het afval,
– Het leegruimen van de afvalbakken,
– Het schoonmaken van toiletten, tafels, vloeren, enz..
– Helaas: er zijn een aantal zaken verboden in de speeltuin; toezichthouders zijn dan ook handhavers en zien er op toe dat er niet wordt gerookt, er geen alcoholische dranken worden genuttigd, dat honden niet worden toegelaten, dat er geen fiets wordt gebruikt in de speeltuin, enz..
Op het moment dat de speeltuin druk wordt bezocht kunnen toezichthouders dit niet combineren met andere taken als onderhoud, het (bege)leiden van activiteiten, enz.. Op stille momenten kunnen toezichthouders bijspringen om alle voorkomende taken in de speeltuin uit te voeren.

In de winterperiode (de maanden dat er sprake is van de wintertijd) is er dagelijks toezicht, van maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur.
In de zomerperiode, als er sprake is van de zomertijd, eind maart t/m eind oktober, is de speeltuin dagelijks open van (9.00) 10.00 tot 19.00 (20.00) uur. Op zaterdag en zondag is de speeltuin open van 12.00 tot 17.00 uur.

Functie t.b.v. activiteiten
De speeltuin wil een gevarieerd aanbod aan activiteiten bieden voor kinderen. De mogelijkheden worden bepaald door de aanwezigheid van vrijwilligers. Deze staan voor de volgende zaken:
– Het organiseren van activiteiten op de woensdagmiddag, zaterdag en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 18.00/19.00 uur,
– Het organiseren van activiteiten voor kinderen in de diverse vakanties,
– Het organiseren van jaarlijkse activiteiten als Halloween, Sinterklaas, Koninginnedag, een speelgoedbeurs, een rommelmarkt, enz..
We zoeken vrijwilligers die verantwoordelijkheid willen nemen voor het organiseren van kinderfeestjes (verjaardagen), maar ook mensen die met eigen ideeën komen om kinderactiviteiten te organiseren.
In de perioden dat de scholen aan het werk zijn willen wij ook activiteiten voor andere doelgroepen dat kinderen mogelijk maken, groepen kunnen zich melden of vanuit de speeltuin worden activiteiten georganiseerd.
Groepen die gebruik willen maken van de mogelijkheden van de speeltuin kunnen overleggen of zij dit doen op basis van vrijwilligerswerk (voor wat hoort wat) of dat zij daar een financiële vergoeding voor geven.

Functie Onderhoud
Het groen op de speeltuin moet worden onderhouden; deze werkzaamheden vinden vooral in de zomermaanden plaats.
Ook de speeltuigen op de speeltuin moeten worden onderhouden; het onderhoud wordt bepaald aan de hand van een onderhoudsplan. Het betreft vervanging van onderdelen, schilderwerk en de bodembedekking. Er kan sprake zijn van acute vraagstukken.
Het speeltuingebouw moet worden onderhouden.

Functie Sport
Bewegen en sporten zijn van groot belang. In de speeltuin zijn een aantal beperkte mogelijkheden. Vanuit de speeltuin willen we de mogelijkheden van de aanwezige sportveldjes in de nabije omgeving benutten.
De speeltuin wil het aanbod van individuele fitness programma’s aanbieden zodat de fitnesstoestellen in het Spinozapark optimaal kunnen worden benut.

Werkdagen
Eén of tweemaal in het jaar organiseert de speeltuin een werkdag. In een werkdag worden “grote” klussen gedaan onder het motto van: vele handen maken licht werk. Buurtbewoners en anderen worden uitgenodigd om zich daarvoor op te geven.

Personele invulling

Bestuursvrijwilligers:
Voorzitter 1ste Henk Kosse, 2de Barbara Woodley
Secretaris 1ste Abdel Garmouhi, 2de Orsine Muntslag
Penningmeester Henk Kosse (vacature)
Algemene leden/specialismen
– Onderhoud Vincent Vollebregt
– Medewerkers Henk Kosse
– Activiteiten Orsine Muntslag
– Sport/bewegen Henk Kosse
– PR/Website Henk Kosse
– Ledenadministratie Henk Kosse
– Sponsoring –

Vrijwilligersgroepen/commissies:
– Toezicht (leiding/organisatie) Barbara Woodley
– Onderhoud (leiding/organisatie) –
– Activiteiten (leiding/organisatie) Orsine Muntslag
– Sport (leiding/organisatie) Mariska Mast
– Werkdagen (leiding/organisatie) –

Vrijwilligersgroepen
Toezicht: Diana, Francisca, Kelly, Sabina, Eunice, Bea, Thelma, Sabrina, Sabrina, Abdullah, Hassan

Activiteiten: Gary, Bea, Shareen, Brigite, ……..

Onderhoud: Patrick, John,

Sport: Wendel, Abu en Wim (dinsdag en donderdag), Georgmel, Safier en Georgina (maandag en vrijdag vanaf januari 2013)

Werkdagen
Een team van bewoners/vrijwilligers uit de buurt (en anderen !?) dat telkens weer zeer gevarieerd is samengesteld.