Werkplan speeltuin Pascal 2013

Inleiding
2013 is het eerste volledige jaar dat het huidige bestuur aan het bewind is.
In het werkplan geven wij aan wat we in 2013 willen bereiken. Het speeltuinbestuur heeft een hoge ambitie, maar realiseert zich dat de realiteit van alle dag bepalend is.

Zonder ambities zijn we niet in staat om onze grenzen te verleggen en te groeien.

Vrijwilligers
In 2012, en ook in 2103, is onze inzet om meer vrijwilligers te betrekken bij de speeltuin. Daarnaast verwachten wij dat de inspanningen vanuit de speeltuin om leerlingen (stagiaires) vanuit verschillende opleidingen te betrekken bij de speeltuin en de doelen die concreet zin gesteld op de diverse terreinen. Dit werkplan kan ook voor de lezer een uitdaging zijn om zich te melden bij het speeltuinbestuur, ook met zaken die wij niet hebben gezien, maar u als lezer als een kans beschouwd voor speeltuin Pascal.

Openingstijden
In de periode dat de wintertijd aan de orde is zal de speeltuin door de week van 10.00 tot 17.00 uur open zijn. Daarnaast zullen activiteiten worden georganiseerd in de speeltuin en het gebouw, ook in de avonden en in de weekenden.
In de zomertijd is de doelstelling dat de speeltuin dagelijks geopend is van 10.00 tot 19.00 uur. In de weekenden op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Bij slecht weer mogen vrijwilligers de speeltuin sluiten na 17.00 uur en in de weekenden. Dit wordt op het moment bepaald.
Er zit nog enige rek in de openingstijden, indien de capaciteit dit toelaat zal mogelijk gebruik worden gemaakt van deze ruimte.

Bezoekers
De prioriteit ligt bij het aantal kinderen, tot 12/13 jaar, dat de speeltuin kan en wil bezoeken. Daarnaast zal in 2013 ingezet worden op ontmoeting van andere bewoners in de speeltuin. Ook wordt geïnvesteerd in mogelijkheden voor de oudere jeugd om te kunnen sporten op de sportveldjes in de buurt. Jongeren die zelf een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom om met het speeltuinbestuur in overleg te treden.
In deze zijn contacten gelegd met het onderwijs en willen we samenwerken met partners in de wijk.

Activiteiten
De speeltuin kan worden gebruikt door partijen om activiteiten voor kinderen te organiseren. Ook in deze heeft de speeltuin contacten gelegd met opleidingen. De speeltuin zal investeren in een eigen vrijwilligersgroep die regelmatig activiteiten aanbieden.

Onderhoud
Het dagelijks- en planmatig onderhoud aan de speeltuin is een belangrijk aandachtspunt. De speeltuin wil een buurtwerkplaats in richten. De buurtwerkplaats is een groep mensen die praktische bijdragen willen leveren aan de speeltuin. De speeltuin wil, als er voldoende mensen zijn deze ook beschikbaar stellen om andere speelveldjes in de wijk te onderhouden (schoon en heel, kleine reparaties). Ook denken we dat de buurtwerkplaats haar diensten beschikbaar kan stellen aan andere organisaties in de wijk zoals scholen, de woningbouwvereniging, enz..

De speeltuin als plaats van ontmoeting
De speeltuin wil haar tuin en gebouw zo inrichten dat mensen met een diverse achtergrond gebruik willen maken van de speeltuin. Bewoners kunnen er terecht om er even uit te zijn, een kop koffie te drinken, een boterham of tosti te nuttigen, enz..

De speeltuin in de buurt
De speeltuin zal bijdragen, daar waar mogelijk, aan gewenste ontwikkelingen in de buurt en daarin participeren.
De ontwikkeling van het Spinozapark, derde fase, het deel waarin de speeltuin ligt, zal met grote betrokkenheid en inbreng van de speeltuin worden gevolgd.
In 2013 zal de speeltuin bijdragen aan de realisatie van het buurtfeest “nieuwe” stijl.

De ontwikkeling van de organisatie
Per 1-1-2013 zal de speeltuin een vereniging zijn. Het eerste half jaar zal daar in de praktijk weinig van te merken zijn. Dit eerste half jaar zal worden benut om bewoners te wennen aan de veranderde organisatievorm. Na dat eerste half jaar zal onderscheid worden gemaakt tussen leden en niet leden.

Om de bloei van de vereniging te realiseren zal de website van de speeltuin operationeel zijn en zullen we gebruik maken van sociale media om de speeltuin dicht bij te brengen en houden.

Het speeltuinbestuur zal verantwoording afleggen met betrekking tot de inzet en de realisatie daarvan. Het meeste zal te vinden zijn op de website van de vereniging. Mensen kunnen ten allen tijde via de website, maar ook door de speeltuin te bezoeken vragen stellen, opmerkingen maken, suggesties doen, enz.. Realiseert u zich wel dat wij ook vaker dan eens de vraag zullen stellen, wat wilt/kunt u zelf bijdragen.

In 2013 zal een eerste ledenvergadering plaatsvinden in het najaar.