Het succes van de speeltuin staat en valt met de aanwezigheid van vrijwilligers. Het speeltuinbestuur spant zich in om 1 vaste kracht te behouden voor Speeltuin Pascal. Op dit moment is dat mevrouw Crusita Kock. Mevrouw Kock is de vaste waarde voor de speeltuin. Zij verzorgd alle voorkomende werkzaamheden en zorgt er mede voor dat vrijwilligers hun werk kunnen doen in de speeltuin. Indien we met de deelgemeente (en anderen, bijvoorbeeld Havensteder) tot overeenstemming kunnen komen zal zij dagelijks aanwezig zijn in de speeltuin van 10.00 tot 17.00 uur (exclusief haar vakanties en vrije dagen).
De werkzaamheden die mevrouw Kock uitvoert zijn in nauw overleg met het bestuur. Zij heeft de algehele dagelijkse leiding en draagt zorg de uitvoering van de werkzaamheden zoals de activiteiten, schoonmaak en beheer.

 

Dankjewel vrijwilligers
Vrijwilligers voeren werkzaamheden om niet uit in het belang van de speeltuin. Het speeltuinbestuur heeft beperkte (financiële) mogelijkheden. Ondanks de beperkte middelen heeft het bestuur grote ambities. Dit heeft betrekking op de openingstijden en op de activiteiten die we willen aanbieden voor kinderen.

Herkenbaarheid van vrijwilligers
Vrijwilligers van de speeltuin zijn herkenbaar doordat zij een badge dragen, met hun naam daarop en/of een veiligheidsshirt van speeltuin Pascal.
Vrijwilligers, die “in dienst zijn” ontvangen gratis koffie of thee, frisdrank.
Buiten de vrijwillige inzet zijn ook zij bezoekers van de speeltuin.

Vrijwilligers en vrijwilligers
Een belangrijke vrijwilligersgroep voor de speeltuin vormen de ouders en grootouders van kinderen die komen spelen in de speeltuin. Vanuit het “eigen” belang werken zij mee aan tal van zaken in het belang van de speeltuin.
Voor buurtbewoners kan de speeltuin een nuttige invulling zijn van de beschikbare vrije tijd. Voor hen kan het ook een manier zijn om mensen te ontmoeten uit de buurt en met hen samen te werken om een en ander te realiseren voor de speeltuin.
Het landelijk en gemeentelijk beleid is dat mensen met een uitkering zich nuttig moeten maken voor de samenleving. Speeltuin Pascal biedt deze mensen deze mogelijkheid. In deze willen we ook samenwerken met allerlei organisaties in de buurt of buiten de buurt die de mogelijkheden die de speeltuin biedt willen benutten.

Maatschappelijke stages bij speeltuin Pascal
Elke leerling in het voortgezet onderwijs moet tijdens zijn of haar schoolopleiding één of meer maatschappelijke stages lopen. Een maatschappelijke stage wil zeggen dat leerlingen onbetaald iets doen voor een ander. Ze vergroten hun kijk op de maatschappij en maken op deze manier kennis met vrijwilligerswerk.
Als bestuur van “Pascal” staan wij zeer positief tegenover dit initiatief. Het speeltuinbestuur heeft besloten om stageplekken aan te gaan bieden bij onze speeltuin.

Wanneer beginnen de stages?
In overleg kunnen stages het gehele jaar door beginnen. Veel werkzaamheden en activiteiten zijn seizoensgebonden.
Wat betekent dit voor bezoekers?
Als bezoeker zult u merken dat één of twee leerlingen per activiteit ons komen helpen. Er is altijd iemand van de speeltuin aanwezig om hen te begeleiden.
Hoe kunnen leerlingen zich aanmelden?
Leerlingen die interesse hebben in een maatschappelijke stage bij de speeltuin in kunnen zich daar melden of via info@henkkosse.nl

Schoolstages
MBO- en HBO-leerlingen kunnen op verschillende terreinen (sport, sociaal cultureelwerk, onderhoud) stage lopen, zowel voor kortere als langere periode. Op basis van de informatie op deze website staan we open voor suggesties en mogelijkgheden.

Andere ambities zijn:
-aansluiten bij activiteiten in de buurt, mogelijkheden bieden aan activiteiten uit de buurt
• In de directe omgeving van de speeltuin liggen een voetbalveldje, tennisveld, een basketbalveld en in het Spinozapark staan fitness-apparaten. Vanuit de speeltuin willen we het mogelijk maken dat deze beter worden benut. We investeren in de mogelijkheden om samen met stagiaires een aanbod te realiseren. In deze zoeken we samenwerking met organisaties en mensen uit de buurt. Mogelijk dat sportveldjes die verder weg liggen in Lombardijen ook bij deze aanpak kunnen worden betrokken.

-de buurtwerkplaats
• In de speeltuin moeten veel werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van onderhoud. Dit onderhoud heeft betrekking op het groen, de speelwerktuigen en het speeltuingebouw. Wij noemen het samenstel van mensen en werkzaamheden: de buurtwerkplaats. In de gesprekken over de buurtwerkplaats is ook gevraagd om zorg te nemen voor de sportveldjes in de directe omgeving van de speeltuin. Mogelijk zelfs om een aantal verder afgelegen speelplaatsjes daarbij te betrekken. Een ultiem idee is/was om ook andere werkzaamheden op te pakken zoals het onderhoud van tuintjes voor ouderen die daar niet meer toe in staat zijn.
Het idee om de speeltuin als uitvalsbasis te gebruiken voor de buurtwerkplaats zal worden besproken met andere organisaties en mensen uit de buurt.