Van oudsher is speeltuinwerk vrijwilligerswerk. De eerste speeltuinen in Nederland ontstonden omdat gegoede burgers, in stedelijke gebieden, ontdekten dat spelen, bewegen, te weinig mogelijk was en van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Vader Klaren was de grondlegger van een eerste speeltuin in Amsterdam en het speeltuinwerk in Nederland.

Speeltuinen werden geleid door vrijwilligers die zorgden dat er een speeltuin kwam, deze in stand werd gehouden (het onderhoud) en zagen toe dat er veilig kon worden gespeeld. Spelen i leren omgaan met de aanwezige speelvoorzieningen, maar ook leren omgaan met elkaar (en vergeet daarbij de rol van ouders en/of verzorgers niet).

Buiten spelen kan vaak en veel. Toch zijn er ook momenten dat dit niet langer gaat. Veel speeltuinen hebben daarom een eigen gebouw gerealiseerd. Door de inzet van vakmannen en –vrouwen werden mooie gebouwen gerealiseerd, tegen vaak geringe kosten. In deze gebouwen werden activiteiten aangeboden aan kinderen en ion de avonden was het gebouw meestal beschikbaar voor oudere jeugd en de volwassenen.

Het Buurt- en speeltuinwerk werd minder zichtbaar doordat na WOII de professionalisering van het welzijnswerk startte. Sociaal Cultureelwerk en opbouwwerk, uitgevoerd door betaalde en specifiek opgeleide mensen deden vooral in oude stadswijken hun intrede.

Speeltuinbesturen waren inmiddels veranderd qua samenstelling, de “gegoede” burgers hadden plaatsgemaakt voor vertegenwoordigers uit de buurt, wijk. Zij stonden voor het behoud van de speeltuin, lieten zich niet leiden door de waan van de dag en wilden vooral geen deel zijn van een politieke strijd. Deze iet wat behoudende bestuursstijl en gericht te blijven op de basisgedachte: een speeltuin is een plaats waar kinderen veilig kunnen spelen, maakt dat het speeltuinwerk na 100 jaar in Nederland nog springlevend is en dat speeltuin Pascal nu bijna 50 jaar bestaat.

Speeltuin Pascal heeft en zoekt vrijwilligers voor de volgende zaken:
– Toezicht houden tijdens de openingsuren
– Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de speeltuigen, de speelweide en het gebouw,
– Het aanbieden en het organiseren van activiteiten voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar,
– Het invullen van bestuursfuncties zoals: ledenactiviteiten, Public Relations (Website, Facebook), financiën, sponsoring/fondsen, enz..
Mensen met goede ideeën op deze terreinen kunnen altijd contact met ons opnemen.