Algemeen gedrag

Pesten, schelden, slaan, schoppen, duwen of ander wangedrag wordt niet getolereerd.
Het zand in de zandbak is om mee te spelen, niet om mee te gooien.
Rommel e.d. deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
In geval van ruzie tussen kinderen of vervelend gedrag graag de beheerder/toezichthouder waarschuwen. In geen geval eigen rechter gaan spelen.
De speeltuin stelt speelartikelen beschikbaar voor het tafeltennissen, voetbal (alleen in de kooi), voor de zandbak enz.. Daarvoor vraagt de speeltuin een borg. Deze wordt teruggegeven als het geleende wordt ingeleverd.

 • De entree voor leden is gratis, voor niet leden €1,00
 • Bij binnenkomst eerst melden bij de beheerder-toezichthouder(s), je ledenpas tonen of         €1,00 betalen.
 • Samen spelen is samen delen.
 • Heb respect voor elkaar en de speeltoestellen.
 • Honden niet toegestaan.
 • Echte speeltuinliefhebbers komen lopend of per fiets.
 • Niet fietsen in de speeltuin en stal de fiets op de daarvoor bedoelde fietsrekken.
 • Toegang tot de speeltuin kan ontzegd worden.
 • Aanwijzingen van de beheerder/toezichthouder moeten opgevolgd worden.
 • Het betreden van de speeltuin is op eigen risico.
 • Speeltuin Pascal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade welke door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen wordt veroorzaakt.
 • De speeltuin kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal van, of schade aan, uw bezit.
 • Doe je behoefte niet in, op of tussen de speeltoestellen, in het gebouw zijn toiletten
 • Onder de 7 jaar alleen met begeleiding in de speeltuin.
 • Roken is verboden in het speeltuingebouw en in de speeltuin.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te gebruiken in de speeltuin.